Adatvédelem

Adatvédelem

Általános információk

Az alábbi adatvédelmi szabályzat célja az Englibot Felhasználóinak arról való tájékoztatása, hogy az oldal milyen adatokat gyűjt és kezel, miért és milyen módon.

A Felhasználót felkérjük, hogy tanulmányozza át az alábbi adatvédelmi szabályzatot, továbbá hogy lépjen kapcsolatba a szolgáltatás tulajdonosával bármilyen bizonytalanság vagy az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő kérdés esetén a [email protected] e-mail cím használatával.

Az Englibot adatkezelője az Optimipay S.A., székhelye: Varsó (00-867), Aleja Jana Pawła II. 27., adószám: 5272818875 (NIP), statisztikai számjel: 367979287 (REGON), Országos Cégbírósági Nyilvántartásba a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság Országos Cégbírósága XII. Gazdasági Osztály vette 0000705171 cégjegyzékszámon (KRS).

Személyes adatok

Az Englibot oldalán szereplő minden adatot az Opimipay S.A. kezel.

 1. Az Adatkezelő az Englibot Felhasználói által önkéntesen megadott információkat gyűjti. Ezenkívül az Adatkezelő a kapcsolódási paraméterek információt is elmentheti - például az IP-címet - szerveradminisztrációval kapcsolatos technikai okoból, továbbá általános, demográfiai-statisztikai adatgyűjtés céljából (pl. mely régióból létesült a kapcsolat), illetve biztonsági okokból.
 2. A gyűjtött és kezelt adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a Felhasználó igénybe vehesse az Englibot nyelvtanítási szolgáltatását, a nyelvtanulási előmenetele követhető legyen, és számára a legmagasabb szintű szolgáltatás biztosításra kerüljön.
 3. Minden olyan adat személyes adat, amely lehetővé teszi a Felhasználó azonosítását. A Felhasználó nem köteles megadni az Optimipay S.A. számára semmilyen személyes adatot, azonban az adatok nem megadása akadályozza vagy jelentős mértékben korlátozza a szolgáltatásnyújtást, továbbá a Felhasználó kérdéseire adott válaszokat. Az adatok több forrásból gyűjthetők.
 4. Az általunk gyűjtött és kezelt adatok:
  1. A Felhasználó által közvetlenül megadott adatok
  2. Az oldalon automatikusan gyűjtött adatok
  3. Más forrásokból gyűjtött adatok
 5. Az Adatkezelő az általa gyűjtött személyes adatokat az 1997. augusztus 29-i a személyes adatok védelméről szóló törvény (Lengyel Hivatalos Közlöny 1997., 133. szám, 883. bejegyzés későbbi módosításokkal) és a 2002. július 18-i elektronikus szolgáltatásnyújtásról szóló törvény (Lengyel Hivatalos Közlöny 2002., 144. szám, 1204. bejegyzés későbbi módosításokkal) értelmében kizárólag a személyes adatok kezelésére kapott felhatalmazás alapján, valamint kizárólag a Felhasználó által megrendelt szolgáltatások lebonyolítása céljából, azonosítás és ellenőrzés céljából, továbbá más, a Szabályzatban meghatározott célokból kezeli.
 6. Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) a természetes személyek számára személyes adataik kezelésével kapcsolatosan meghatározott jogokat biztosít. Készséggel ajánljuk fel Felhasználóink számára az átlátható és ellenőrizhető hozzáférést, amely lehetővé teszi ezen jogok gyakorlását. A műszaki lehetőségekből és a hatályos törvényekből származó korlátozások fenntartásával a természetes személyek számára biztosított jogok a következők:
  • Hozzáférési jog - az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozó információhoz, és az ezekhez való hozzáférés kérelmezéséhez való jog;
  • Helyesbítéshez való jog - a személyes adatok javításához vagy frissítéséhez való jog, amennyiben azok nem pontosak vagy nem teljesek;
  • Törléshez való jog - a Felhasználónak joga van személyes adatainak törlését kérelmezni;
  • Korlátozáshoz való jog - a Felhasználónak joga van kérelmeznie az Adatkezelőt, hogy a Felhasználó minden személyes adatának vagy azok egy részének kezelését átmenetileg vagy véglegesen beszüntesse.
  • Kifogáshoz való jog - a Felhasználónak joga van bármikor kifogást emelnie a személyes adatai kezelését illetően az Adatkezelővel szemben, a Felhasználó különleges helyzetével kapcsolatos okokból.
  • Kifogáshoz való jog a Felhasználó személyes adatainak direktmarketing célokra történő felhasználásával szemben.
  • Adathordozhatósághoz való jog - a Felhasználó jogosult rá, hogy személyes adatait elektronikus formátumban megkapja, továbbá hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa további szolgáltatások igénybe vétele céljából.
  • A Felhasználó jogosult rá, hogy ne legyen automatizált döntéshozatal alanya - a Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 7. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Englibot Felhasználóira vonatkozó adatok és az általáluk átadott információk védelme érdekében. Az Adatkezelő gondosan megválogatja és alkalmazza a megfelelő technikai eszközöket, ideértve az informatikai, a vállalatirányítási és a kezelt adatok védelmét biztosító eszközöket, különösen ügyel rá, hogy az adatok ne kerüljenek illetéktelenek birtokába nyilvánosságra hozás, elvesztés, rongálás és jogosulatlan módosítás által, továbbá védi az adatokat a hatályos jogszabályokkal ellentétes kezeléssel szemben is.
 8. Tekintettel arra, hogy a Felhasználók önkéntesen adhatják meg személyes adataikat, joguk van hozzáférni saját személyes adataikhoz, joguk van azok javításához, továbbá kérvényezhetik az Adatkezelőtől a korábban megadott személyes adatok törlését az Adatkezelő adatbázisából, a továbbiak figyelembevételével. Az Adatkezelő megtagadhatja az adatok törlését, amennyiben a Felhasználó az Englibot használata során tanúsított korábbi magatartásával megszegte jelen dokumentum vagy Szabályzat rendelkezéseit vagy a hatályos jogszabályokat, az adatok megőrzése pedig elengedhetetlen az eset körülményeinek tisztázása és a Felhasználó felelősségének megállapítása érdekében.
 9. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő a Felhasználó által megadott elekronikus postacímre az Englibot által nyújtott termékekről, szolgáltatásokról, valamint a meghirdetésre került versenyekről és akciókról szóló információt tartalmazó üzeneteket küld.
 10. Az Adatkezelő felhatalmazhat harmadik felet a Felhasználó személyes adatainak kezelésére bizonyos szolgáltatások megvalósítása érdekében, különös tekintettel a díjfizetésre és az Englibot Felhasználók elégedettségi szintjének mérésére vonatkozóan.

Cookie tájékoztató

 1. Az Englibot internetes honlapjainak megtekintése és az Englibot applikáció futtatása során "cookie"-kat (sütiket), vagyis kisméretű szöveges fájlokat alkalmazunk, amelyek a Felhasználó Englibothoz használt készülékében tárolódnak. Céljuk a weblap és az applikáció megfelelő működésének biztosítása.
 2. Az Adatkezelő által használt sütik biztonságosak a Felhasználó eszközeire nézve. Különösen fontos, hogy ilyen módon nem lehetséges vírusok, vagy más nem kívánt, esetleg kártékony programok átvitele a Felhasználó készülékére. A sütik lehetővé teszik a használt program beazonosítását és az Englibot személyre szabását minden Felhasználó számára. A sütik tárolják általában azokat a domain neveket, amelyekről érkeznek; azok tárolási idejét a készüléken, továbbá a hozzájuk köthető értéket.
 3. Az Adatkezelő kétfajta sütit használ:
  1. Ideiglenes sütik: a Felhasználó Englibothoz használt készülékén tárolódnak, és a böngészőben megkezdett munkamenet befejezéséig maradnak ott. A mentett információk ezután tartósan törlése kerülnek a Felhasználó Englibothoz használt készülékének memóriájából. Az ideiglenes sütik technológiája nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a Felhasználó Englibothoz használt készülékén keresztül.
  2. Állandó sütik: a Felhasználó Englibothoz használt készülékén tárolódnak és ott is maradnak az eltávolításukig. A böngészőben megkezedett munkamenet befejezése vagy a készülék kikapcsolása nem törli őket a Felhasználó Englibothoz használt készülékéről. Az állandó sütik technológiája nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését a Felhasználó Englibothoz használt készülékén keresztül.
 4. Az Adatkezelő a következő célok érdekében használ sütiket:
  1. az Englibot konfigurálásához;
  2. statisztikák készítéséhez, amelyek segítenek megérteni, milyen módon használják az Englibot Felhasználói a weboldalakat. Ez lehetővé teszi a tartalom és a struktúra javítását a Google Analytics elemző eszközeivel, amelyek adatkezelője a Google Inc., székhelye: USA. A Google adatvédelmi szabályzata az alábbi linkeken érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/;
  3. felhasználói profilalkotás céljából, hogy a hirdetési hálózatokból minél adekvátabb anyagok kerüljenek a Felhasználó számára megjelenítésre, illetve, hogy a Felhasználó tartózkodási helye és érdeklődése szerint a reklámüzenetek relevanciáját fokozhassuk a Google AdWords internetes reklámeszközökkel, amelyek adatkezelője a Google Inc., székhelye: USA. A Google adatvédelmi szabályzata az alábbi linkeken érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/;
  4. a Felhasználók aktivitásának elemzéséhez annak érdekében, hogy a számukra megjelenített tartalom illeszkedjen a profilukhoz, és így lehetővé tegye a reklámkampányok megszervezésének hatékonyabbá tételét a DoubleClick analitikus eszközeinek segítségével, amelyek adatkezelője a Google Inc., székhelye: USA. A Google adatvédelmi szabályzata az alábbi linkeken érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/;
 5. Javasoljuk a fent említett cégek adatkezelési szabályzatának elolvasását a sütik használatának részletes megismerése érdekében.
 6. A sütiket a hirdetési hálózatok – különösen a Google hálózata – is használhatják, hogy a Felhasználó Englibothoz kötődő tevékenysége alapján célzott hirdetéseket jelenítsenek meg. Ennek érdekében megörződhetnek információk a Felhasználó navigációs útvonaláról vagy egy adott oldalon eltöltött idő mennyiségéről.
 7. A Google hirdetési hálózata által a Felhasználó preferenciáiról sütik segítségével gyűjtött információkat a Felhasználó a következő eszköz segítségvel tekintheti meg és szerkesztheti: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. A Felhasználó bármikor szabadon módosíthatja a sütibeállításokat, meghatározva a tárolásuk és a készülékéhez való hozzáférésük körülmenyeit. Az előbbi mondataban hivatkozott paraméterek megváltoztatását a Felhasználó az internetes böngésző beállításainak vagy a szolgáltatás konfigurálásának segítségével teheti meg. Ezen beállítások módosításának elsődleges módja a sütifájlok automatikus kezelésének kikapcsolása az internetes böngésző beállításaiban, vagy a Felhasználó készülékén történő beillesztésükről szóló tájékoztatás minden alkalommal. Részletesebb információk a sütik biztosította szolgáltatások működésének lehetőségeiről az internetböngészők beállításai között találhatók.
 9. A Felhasználó bármikor törölheti a sütiket az általa használt böngésző rendelkezésre álló funkcióinak segítségével.
 10. A sütik használatának korlátozása hatással lehet az Englibot honlapján és az applikációban elérhető egyes funkciók működésére.

Üzemeltető

Optimipay S.A.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
KRS 0000705171
NIP 5272818875

Social Media

További információ